Inspiratief schilderen en schilderwerken

Vedic Art is een creatief proces waarbij het niet zozeer gaat om het aanleren van technieken van tekenen of schilderen maar om de vreugde van het scheppen. Het scheppen vanuit je zelf, het scheppen vanuit je hart.

Vedic Art brengt je in contact met je eigen creatieve kracht, zowel bij het tekenen als bij het schilderen, bij het beoefenen van andere kunstvormen of bij de eenvoudige activiteiten van iedere dag.

Eenvoudig? Ja! Iedereen heeft een oneindig scheppingsvermogen in zich en kan dat ontwikkelen en vreugdevol naar buiten brengen in elk vorm van creatieve expressie.

 

 

 

Vedic Art  ::::  Meeuwerkiezel  ::::  3960 Bree  ::::   Tel 0497 76 76 31