Curt Källman: (1938-2010)curt_kallman

De oorsprong van Vedic Art ligt in de Vedische geschriften. Die geschriften zijn het best bewaard gebleven in India. Toch is het Curt Källman die begonnen is met het onderwijzen van Vedic Art.

De oude leer van de Veda stelt dat alle kennis, ook de kennis die verband houdt met kunst, reeds in jezelf aanwezig is. Een zaadje "weet", dat het bestemd is een bloem te worden. Als de mens zijn weg ontwikkelt die tot zijn bestemming leidt, zal hij komen tot een perfect evenwicht. Vedic Art is een mogelijke weg.

Maharishi Mahesh Yogi (+ 2008), belangrijkste wetenschapper op gebied van bewustzijn, bekend en geroemd als verspreider van Transcendente Meditatie in het Westen, gaf de oude Vedische kennis die verband houdt met creatieve expressie, aan Curt Källman en vroeg hem een kunstschool op te richten, gebaseerd op deze kennis.

In 1988 startte Curt deze unieke school in Zweden op het eiland Öland. Temidden van het prachtige landschap van dit eiland komen elke zomer honderden cursisten van overal ter wereld samen.

Curt Kälmann wilde niet dat Vedic Art een organisatie werd. Zijn familie blijft na zijn heengaan de cursussen organiseren en geven.

 

* Curt over Vedic Art:

'Vedic Art is niet bedoeld om te leren schilderen. Neen, Vedic Art herinnert ons hoe te schilderen en niet alleen om ons te herinneren hoe kunst gecreëerd kan worden. Wanneer we over deze zeventien principes van kunst horen, beginnen we ons vanaf het allereerste moment het hele verhaal van het leven te herinneren: waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Vedic Art bevat een navigatiemap. Gebruik het kompas dat je in je hersenen hebt en vind de weg naar de kamer van vrede in je hart. Dan, als je jouw penseel dipt in licht, ruimte en geluk zal eeuwigheid geschilderd worden. Als je dan jouw kunstwerk binnengaat, in je zelfrefererende dialoog, zal je de code vinden die zegt hoe het leven geleefd kan worden en hoe een kunstwerk deuren kan openen in de hemel en op aarde.'

Curt Källman, 1 november 2004