Cursussen

BASISCURSUS

In de Basis-cursus maak je kennis met de 17 Principes, oefeningen en de methode van Vedic Art. Ervaring is niet nodig. De cursus duurt minimaal zes dagen – 30 uur theorie en praktijk

VERVOLGCURSUS

In de Vervolgcursus krijg je aanvullingen en uitbreidingen over de principes aangeboden. Gedurende het hele schildersproces is er gelegenheid om individuele support te krijgen van de Vedic Art teacher.  De cursus duurt minimaal zes dagen – 30 uur theorie en praktijk.

Prijzen

De richtlijn voor de prijzen voor de Basis- en de Vervolgcursus in België en Nederland is tussen €200 en €500 (bijgewerkt januari 2019)

De Vedanga 's

In deze cursus wordt je geïntroduceerd in de grote creatieve krachten, de zes vedanga’s : Expressie, Totale Kennis, Transformatie, Meten, Zelfreferentie en Expansie. Elke vedanga wordt uitgelegd in relatie tot je artistieke creativiteit en je leven. Aan deze cursus kun je deelnemen als je de Basis- en de Vervolgcursus hebt gevolgd.

VERDIEPINgSCURSUSSEN
Back to the point

Een verdiepingscursus die je mee neemt op de reis terug, vanuit oneindigheid naar het punt van stilte. Het levensproces beweegt door de ontwikkeling van het schilderij. Je schept je eigen leven. Je kunt deelnemen aan deze cursus als je de Basiscursus en de Vervolgcursus hebt gevolgd.  Deze cursus is ontwikkeld door de Zweedse Vedic Art teacher Nina Jacuzzi die vanaf de begin jaren met Curt Källman heeft samen gewerkt.

Cursussen online

In het algemeen is het geven van online Vedic Art cursussen niet toegestaan.
In sommige landen en in bepaalde talen worden bij uitzondering op kleine schaal online cursussen aangeboden. De beslissing of er in een land cursussen online gegeven worden hangt voornamelijk af van de lange termijn behoefte die er in dat land is.

In landen waar de behoefte aan online cursussen relevant wordt geacht, kan slechts een enkele teacher een speciale, in de tijd beperkte toestemming krijgen.

De reden hiervoor is dat op deze manier de kwaliteit van dit initiatief  gewaarborgd kan worden door het te evalueren en zo de meest succesvolle methodologie te ontwikkelen.

De Vedic Art cursussen die online worden aangeboden kunnen deelnemers bereiken die op afgelegen locaties wonen.
In Europa heeft een selecte groep teachers speciale, beperkte, rechten gekregen en een speciale teacher training  gevolgd om cursussen online te geven.

Teachers met toestemming om cursussen online aan te bieden, hebben meestal eerder een vertrouwensfunctie met speciale opdrachten gehad die Vedic Art nationaal en/of internationaal  ondersteunen. Zij hebben bovendien een ruime ervaring met het geven van cursussen Vedic Art

Er zijn geen teachers die online cursussen in het Nederlands aanbieden.

Heb je vragen hierover, neem dan contact op.

 

Belangrijke informatie voor de cursussen Vedic Art

Vedic Art cursussen mogen alleen worden gegeven door daartoe opgeleide Vedic Art teachers.  Alle cursussen en opleidingen die worden gehouden in naam van Vedic Art en die gebaseerd zijn op de 17 principes van de methode, moeten worden goedgekeurd door Vedic Art.

Het is niet toegestaan Vedic Art principes en inhoud van Vedic Art cursussen over te dragen of te publiceren buiten de setting van de cursus.
Vedic Art lezingen worden ‘live’ tijdens de cursussen gegeven volgens de mondelinge traditie van Vedic Art.

Opnames, video en audio, zijn niet toegestaan.

Activiteiten die niet horen bij de Vedic Art-methode mogen niet plaatsvinden tijdens de cursus.

Alle cursussen en workshops waarin  de Vedic Art methode en de principes verwerkt zijn moeten altijd gehouden worden onder de naam Vedic Art.
Vedic Art is een geregistreerd internationaal handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met  de coördinator van Vedic Art Nederland  of België.